Orientering om udviklingstiltag på dagtilbudsområdet

Orienteringen tages til efteretning.