Orientering om udviklingen i antallet af demensramte samt ældreområdets indsatser i forhold til demenssygdomme

Orienteringen tages til efterretning