Orientering om udtrædelse

Medlem og næstformand Aviaq Brandt er udtrådt af udvalget.

Indstilling:

Udvalget indsupplerer Jutho Wilche

Aviaq Brandt er udtrådt af udvalget.

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Jutho Wilche blev indsuppleret i udvalget.