Orientering om tildeling af støttepersoner i dagtilbud

Orienteringen taget til efterretning