Orientering om status på ventelister til botilbud

Orientering tages til efterretning