Orientering om snerydning i Tasiilaq

Orientering tages til efterretning.