Orientering om Qaqisa – en elektronisk og boglig guide med redskaber til folkeskolen og erhvervslivet

Orientering taget til efterretning.