Orientering om personalesag afgjort ved Højesteret

Orienteringen tages til efterretning.