Orientering om overtagelse af Selvstyrets boliger

Orienteringen tages til efterretning.