Orientering om ny forretningsorden for visitationsudvalg til boenheder mm.

Orienteringen tages til efterretning