Orientering om MISIs årsrapport for 2020

Orienteringen tages til efterretning.