Orientering om Misis årsrapport for 2019

Orienteringen tages til efterretning.