Orientering om Misis årsrapport for 2019

Indstillingen godkendes.