Orientering om Misis årsrapport for 2019

Indstillingen godkendes.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Der skal handles hurtigt ift. elever (børn) som ændrer adfærd fra den ene dag til den anden pga. tragiske hændelser i familien. Siumut ønsker, at Misi og skolerne imellem finder mere fleksible procedurer.