Orientering om Misis årsrapport for 2018

Orienteringen tages til efterretning.