Orientering om Misis årsrapport for 2018

Indstillingen godkendes.