Orientering om MISI´s årsrapport for 2017

Orientering taget til efterretning.