Orientering om kommunal deltagelse i InterForce Grønland

Orienteringen tages til efterretning.