Orientering om intern vejledning til Inatsisartutlov om støtte til børn § 21 stk. 4 nr. 4

Orientering taget til efterretning.