Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden oktober-december 2020

Orienteringen tages til efterretning