Orientering om indberetninger af magtanvendelser for perioden april – juni 2020

Orientering tages til efterretning