Orientering om indberetning af magtanvendelser

Orienteringen tages til efterretning