Orientering om høringer

Orientering tages til efterretning, med følgende bemærkning fra Siumut: Det er ønskeligt at bygdebestyrelsen også høres ifm. høring om råstofområdet.