Orientering om høringer

Orienteringen tages til efterretning.