Orientering om formandsbeslutning vedrørende alkoholbevilling type A og type B til salg af alkoholholdige drikke til Pisiffik / Super 1 og i Farmers Grill og Take Away

Orienteringen tages til efterretning.