Orientering om Coronatiltag på skole- og daginstitutionsområdet

Orienteringen tages til efterretning.