Orientering fra Organisations- og Udviklingsafdelingen

Orienteringen tages til efterretning.