Oprettelsen af Det Kriminalpræventive Børne- og Ungeforum i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning med denne bemærkning: Punktet sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv til orientering.