Oprettelse af Lokaludvalg i Nuuk

Indstllingerne godkendes.