Oprettelse af et studenterhus for studerende ved de højere uddannelser i Nuuk

Orientering taget til efterretning.