Ophævelse af bevaringsværdig status for B-817 Inspektørbakken, Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.