Opfordring om støtte fra PAPP.

Der er kommet en meddelelse fra kommunens tekniske afdeling om fiskerne og fangernes værksted i Paamiut, at man i år arbejder for, at der skal skaffes ekstra ordinære penge til at lave et nyt værksted, hvor man skiller værkstedet i Kangikasik ad og laver et nyt værksted, hvor man også kan arbejde med at sætte agn i langlinerne.

PAPP ønsker derfor, at Lokaludvalget skal støtte arbejdet, så den kan laves i år.

Brevet er vedlagt.

Man vil forhøre om, hvornår man begynder at bygge det. Det er kommunalbestyrelsen arbejde.

Det skal drøftes den 13. marts.