Opdatering af visitationen til moduboliger

Orienteringen tages til efterretning.