Opdateret alkoholpolitik

Indstillingen godkendes.