Omplacering af Forvaltning for Anlæg og Miljøs budget 2020

Indstillingen godkendes.

Den rykkes op under de åbne punkter, 05K.