Omlægning af vejføring ved lufthavnen i Nuuk

Orientering taget til efterretning.