Økonomi status og opgaver, der foreligger.

Sammenfatning af opgaven:

Ved modtagelsen af status for status på økonomien, kan man se, at kun 3 udgifter er blevet påført i bogføringen. Derfor vil man gerne høre om de udgifter, der er blevet fremserdt, hvor disse er i bogføringen. Man skal snakke om hvad der er blevet betalt for og hvilke opgaver, der foreligger.

Årets afsatte midler, har ikke kunnet drøftes til fulde i lokaludvaglet på grund af covid-19. Man skal arbejde for at fremskaffe bænke med tilhørende borde samt affalskasser, hvis dette er muligt og disse skal være tilpasset de grønlandske forhold og være robuste.

At der ikke er en særskilt indgang til hytten er farlig for døren. Af evt. mangler til hytten skal man have købt solceller og mere træ.

At man skal kunne få 100-vis overnattende i Sportshallen, skal vi snakke om igen, hvor vi undersøger mulighederne.