Nyt sprængstofdepot i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.