Nye affaldsregulativer for 2018

Indstillingerne godkendes med disse bemærkninger:

– at udvalget skal orienteres og involveres tæt omkring sagen det første år omkring forholdene, og

– at udvalgsformanden skal deltage i oplysningskampagnen omkring regulativet for at sikre at borgerne får grundige og ordentlige oplysninger omkring regulativerne.