Nye affaldsregulativer 2021

Indstillingen godkendes.