Nye Affaldsregulativer 2021

Indstillingen godkendes.