Ny strategi for borgerinddragelse for Kommuneqarfik Sermersooq

Indstillingen godkendes.