Ny fælles IT-politik på skoleområdet og revidering af låneaftale

Orienteringen tages til efterretning.