Nuussuaq – Næste års fokusområde

6a. Lad os spise sammen – fællesspisningsuge (Aflyst)

Kommunens kulturafdeling afholder i ugen 2.-8. december en fællesspisningsuge kaldet ”lad os spise sammen”. De forslår at lokaludvalget står for et arrangement i Illorput, hvor vi kan invitere borgere måske især fra Nuussuaq til fællesspisning med lokaludvalget.

Der træffes beslutning om hvorvidt udvalget er med på denne ide. Hvis der siges ja nedsættes en lille gruppe der står for arrangementet. 

6b. Nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af lokaludvalget, kulturafdelingen samt forvaltning for Anlæg og Miljø

Ift. at vi har Nuussuaq som fokusområde i 2020 ønskes der nedsat en arbejdsgruppe der sammen med kommunens forvaltning laver nogle helhedsorienterede løsninger for området.

Poul sidder i gruppen og der ønskes et eller to medlemmer yderligere.

 

Punktet blev udskudt til næste møde