Nøgletal – Forvaltning for Børn og Familie

Orientering taget til efterretning med bemærkning om: at nøgletal skal fremadrettet fremlægges hvert kvartal og man er tilfreds med muligheden for tydeliggørelse af tallene.