Navngivning af vejene i Paamiut by

Indstillingen godkendes.