Navngivning af to veje i bydelen Kangillinnguit, Nuuk

Indstillingen godkendes.