Navngivning af nye daginstitutioner

Indstillingen godkendes.