Navn og logo til frivillighedshuset i Nuuk

Orientering taget til efterretning.