Naturkatastrofen i Nordgrønland

Orientering taget til efterretning.